0259.3967.555
0259.3967.666
0908.788.658

Khu đô thị du lịch Biển Bình Sơn,
Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

kinhdoanh@tokyohotel.vn

Loại phòng tại Tokyo Hotel

SUPERIOR CITY VIEW

Số khách: 02 Diện tích: 20 m2 Số lượng: 20 phòng Tiện nghi: 01 giường

900.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

SUPERIOR SEA VIEW

Số khách: 02 Diện tích: 20 m2 Số lượng: 12 phòng Tiện nghi: 01 giường

1.000.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

DELUXE PANORAMA

Số khách: 02 Diện tích: 25 m2 Số lượng: 20 phòng Tiện nghi: 01 giường

1.200.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

JUNIOR SUITE KING

Số khách: 02 Diện tích: 40m2 Số lượng: 05 phòng Tiện nghi: 01 giường lớn

2.100.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

EXECUTIVE SUITE KING

Số khách: 02 Diện tích: 45m2 Số lượng: 03 phòng Tiện nghi: 01 giường lớn

2.400.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

PENTHOUSE SUITE KING

Số khách: 02 Diện tích: 60m2 Số lượng: 01 phòng Tiện nghi: 01 giường lớn

5.000.000 vnd

1 đêm

Chi tiết

PHÒNG HỘI NGHỊ

Sức chứa: 30 người Kích thước phòng: 14m x 5.4m Phòng hội nghị rộng rãi,

Liên hệ

Chi tiết